Det faglige grundlag for vandmiljøplan lll

Arbejdsgruppernes fælles afrapportering

Del l

> Rapporten i pdf-format (750 kb)

Rapport fra arbejdsgruppen om generelle virkenidler

Del ll

> Rapporten i pdf-format (650 kb)

Rapport for arbejdsgruppen til gennemgang af virkemidler i en regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor.
Del III

> Rapporten i pdf-format (2,8 Mb)

Rapport fra Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor. 
Del IV

> Rapporten i pdf-format (550 kb)

Forberedelse af Vandmiljøplan lll

Syntese af arbejdsgruppernes rapporter

Del V
> Rapporten i pdf-format (270 kb)

Organisationernes udtalelser

Del VI

> Rapporten i pdf-format (600 kb)