Forhandlingsoplæg af 30. marts 2004
pdf-format

Oppositionsudspil
pdf-format

Analyse af rev. udspil fra oppositionen

pdf-format
Analyse af S, SF, B, EL og KD's udspil
pdf-format
Sammendrag af analysen
pdf-format
Beregning af afledte konsekvenser af vandmiljøtiltag for beskæftigelse og værditilvækst
pdf-format

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

pdf-format