Der ønskes en redegørelse for beregningsgrundlaget over antal dyreenheder for svineproduktionen når udgangspunktet er henholdsvis CHR/slagtetal Gødningsregnskaber Kommunale godkendelser, jf. bla, Fødevarerministerens udtalelser til DR P1 morgen i dag.

Svar på spørgsmål 94:

Der henvises til vedlagte notat af 23. februar 2004 fra Danmarks JordbrugsForskning om Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002, samt et supplerende notat fra Danmarks JordbrugsForskning af 25. februar.


Endvidere vedlægges Danmarks JordbrugsForsknings pressemeddelelse af 26. februar 2004.

 

Bilagene samlet