Med hvilken begrundelse vælger regeringen at give højeste prioritet til en indsats overfor søers og lukkede fjordes fosfor-belastning og hermed nedprioritere belastningen af grundvand og havmiljøet med nitrat og den sårbare landnatur med ammoniak?

Svar på spørgsmål 8:

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 5.