Hvor mange dyreenheder er der i gennemsnit på. ha landbrugsjord i de enkelte amter?

Svar:

Ifølge Danmarks Statistik for 2001 og 2002 er der følgende antal dyreenheder per hektar landbrugsareal i de enkelte amter :

 

 

2001 (DE/ha)

2002 (DE/ha)

Hele landet

0,94

0,94

Hovedstadsregionen

0,37

0,34

Vestsjællands Amt

0,56

0,57

Storstrøms Amt

0,39

0,41

Bornholm (excl. Christiansø)

1,06

1,07

Fyns Amt

0,90

0,86

Sønderjyllands Amt

1,17

1,14

Ribe Amt

1,09

1,08

Vejle Amt

1,05

1,07

Ringkøbing Amt

1,17

1,18

Århus Amt

0,86

0,86

Viborg Amt

1,25

1,26

Nordjyllands Amt

1,06

1,07