Forventer regeringen at implementeringen af vandrammedirektivet vil stille skærpede krav til grundvandets nitratindhold?

Svar på spørgsmål 10:

Efter vandrammedirektivet er målet for grundvand en såkaldt ”god tilstand” i 2015. God tilstand for grundvand betyder såvel ”god kemisk tilstand” som ”god kvantitativ tilstand”.

”God kemisk tilstand” er defineret som den tilstand, der vil medføre, at grundvandet for sin del bidrager til at sikre, at miljømålene for overfladevandet kan opfyldes. Det må ikke være grundvandets skyld, at overfladevandet ikke opfylder sine mål.

Vandrammedirektivet vil således kun medføre skærpede krav til grundvandet, såfremt dettes indhold af nitrat er til hinder for, at det overfladevand, som det afstrømmer til, kan opfylde målsætningen ”god tilstand” - og at dette skyldes indholdet af nitrat.