Er de omfattende iltsvind i de danske havområder først og fremmest forårsaget af kvælstof eller fosfor?

Svar på spørgsmål 11:

Iltsvind er reguleret af næringsstoffer, meteorologiske forhold og  havstrømme. Når iltsvind forekommer i  fjorde og kystområder, så er både kvælstof og fosfor af betydning. Når iltsvind forekommer på dybere vand i de åbne marine områder, så er det i overvejende grad kvælstof, som har mest betydning.