Er pålæggelse af afgifter på industriens udledninger efter regeringens opfattelse den mest omkostningseffektive måde at reducere fosforbelastningen på?

Svar på spørgsmål 13:

Industriens udledning af fosfor er nedbragt  – bl.a. ved brug af økonomiske virkemidler. Såfremt det bliver aktuelt at nedbringe industriens bidrag yderligere, er det regeringen opfattelse, at denne reguleringsform fortsat vil være en mulighed. Det er regeringens holdning, at hele paletten er i spil.