Hvilke elementer i CAP’en forventes at føre til 1-3% mindre kvælstofudvaskning?

Svar på spørgsmål 16:


CAP-reformen forventes at føre til reduceret aktivitet i kvægsektoren (oksekød) og i den vegetabilske produktion, sidstnævnte på grund af en ekstensivering af dyrkningen som følge af lavere afgrødepriser og afkobling af støtten. Begge disse effekter forventes at føre til en lavere kvælstofudvaskning. Omvendt medfører lavere afgrødepriser en stigning i svineproduktionen, som trækker i modsat retning. Dog vurderes netto-effekten af reformen at være en reduktion i kvælstofoverskuddet på op mod 5 pct. Reduktionen i kvælstofudvaskningen er ikke opgjort af Fødevareøkonomisk Institut.