Er der elementer i strukturudviklingen eller CAPen, som forventes at virke i modsat retning?

Svar på spørgsmål 17:

Der henvises til svar på spørgsmål 15 og 16.