Regeringen foreslår en markant forstærket forskningsindsats i fodring og i håndtering af gylle og anden husdyrgødning med et budget i størrelsesordenen 100 mio. kr. over 4 år. Med hvilken begrundelse skal denne indsats baseres på offentlig finansiering?

Svar på spørgsmål 23:

I regeringens oplæg er der peget på behov for at forske i metoder til at forbedre udnyttelsen af foder og i husdyrgødning, i håndtering af lugt fra gylle og i at udvikle metoder til udpegning af områder, hvor der er særlig risiko for fosfortab. Desuden er der peget på behovet for pilotprojekter til afprøvning af balanceopgørelser som et alternativ til den nuværende regelstyring.

 

Regeringen er af den opfattelse, at det offentlige kan bidrage til at sikre en forskningsindsats på områder, hvor den ønskede udvikling ikke må forventes at ske i det ønskede tempo uden offentlige forskningsmidler.

 

Den præcise finansiering og de præcise finansieringskilder vil fremgå af den endelige VMP III-aftale.