Den faglige forberedelse af VMP III siger om fosfor: Det er af afgørende betydning med en indsats over for fosforophobningen, da en fortsat ophobning øger fosfortabet til vandmiljøet og udskyder det tidspunkt, hvor det generelt er muligt at vende udviklingen og reducere tabet fra dyrkningsjorden. Hvorledes harmonerer udspillet hermed?

Svar på spørgsmål 26:

Der henvises til svaret på spørgsmål 6.