Betragter regeringen afgifter på eks. fosfor og handelsgødning som brugbare instrumenter i reguleringen af tilledningen af næringsstoffer ?

Svar på spørgsmål 28:

I valg af virkemidler er det vigtigt at være meget præcis i vurderingen af, hvad miljøproblemet består i, og  på hvilket sted i ”kæden” der skal sættes ind.  Der skal skelnes mellem generelle tiltag overfor alle landmænd og tiltag målrettet særlige områder.  Vanskeligheden består i at finde det rette mix af virkemidler.

 

For fosfor har regeringen valgt en strategi, der overordnet sætter ind på flere fronter. Fosforoverskuddet skal bringes ned, og det er vurderingen, at en afgift på fosfor i foder vil være hensigtsmæssig. En sådan afgift vil være en katalysator i forhold til udbredelsen af fytase, hvilket vil øge dyrenes udnyttelse af det naturlige fosforindhold i foderet.

 

Såvel for fosfor som for kvælstof er problemet ikke handelsgødning men husdyrgødning. At sætte ind overfor handelsgødning vil derfor ikke være en hensigtsmæssig regulering. Den nuværende regulering, som har givet de gode resultater rummer netop krav til udnyttelse af husdyrgødningen. Og den nuværende regulering lever op til Nitratdirektivets krav. En ændring i reguleringen på kvælstof vil skulle forhandles med EU uden garanti for et positivt resultat.