Vil regeringens udspil til Vandmiljøplan III bidrage til at bringe nedfaldet af ammoniak ned under skovenes - og andre naturtypers – tålegrænse ?

Svar på spørgsmål 35:

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 22.