Vil man ved at indføre et loft over den gennemsnitlige husdyrtæthed på amts- eller regionsniveau, kunne nedbringe nedfaldet af ammoniak til et niveau der overholder naturens tålegrænser (som defineret af DMU)?

Svar på spørgsmål 38:

Sandsynligvis ikke. Tilførslen fra udenlandske kilder er 12 kg kvælstof per hektar for størstedelen af landet, mens tilførslen fra dansk landbrug er ca. 9 kg  i amtet med det største landbrugsbidrag (Vejle) og ca. 1 kg i amtet med det laveste landbrugsbidrag (Bornholm).