Hvordan kan der indføres et system for ensartethed i opgivelserne til de forskellige registre vedrørende indberetninger om husdyr, således at et krydstjek mellem alle registre (CPR-registret, gødningsregnskaber, momsbilag for afregning fra udenlandske slagterier eller ved salg af smågrise/kalve, slagteriernes opgørelser over slagtedyr) kan gøres praktisk muligt?

Svar på spørgsmål 39:

Der henvises til fødevareministerens svar af 10. februar 2004 til spørgsmålene 102-107 og 118-123 fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af henholdsvis 13. og 15. januar 2004, som beskriver elementerne for det nye fælles husdyrindberetningssystem.

 

I svaret til spørgsmål 118 beskrives fordelene, for både landmanden og myndighederne, ved det nye system. Det fælles indberetningssystem vil bevirke, i lighed med VETSTAT, at myndighederne i højere grad vil kunne foretage en mere præcis risikobaseret kontrol. Det betyder blandt andet, at der for Plantedirektoratet vil være færre fejl i de indsendte gødningsregnskaber, og hermed hurtigere sagsbehandlingstid og mere målrettede kontrolbesøg både med hensyn til kontrol af gødningsregnskaber og med hensyn til kontrol af harmoniforhold. For amter og kommunerne vil det blive lettere at sammenholde egne data med oplysningerne i CHR.

 

I forbindelse med udførelsen af den risikobaserede kontrol på besætningerne er det muligt at foretage en dokumentkontrol, herunder kontrol af momsbilag for afregning fra udenlandske slagterier eller ved salg af smågrise/kalve.