Vil det fjerne risikoen for udvaskning af fosfor, hvis fosforoverskuddet nedsættes med en tredjedel, som det er foreslået i regeringens udspil til Vandmiljøplan III, eller vil det blot nedsætte den forventede fremtidige udvaskning af fosfor?

Svar på spørgsmål 42:

Der henvises til besvarelse af spørgsmål 6.