Hvilke midler er nødvendige for at kunne yde ejere af vandboringer der lukkes p.g.a. for højt pesticid eller nitratindhold fuld erstatning?

Svar på spørgsmål 45:

Der findes ca. 71.000 brønde/boringer i Danmark der forsyner enkeltejendomme. I 1997 blev det vurderet at over halvdelen af brønde/boringer der forsyner enkeltejendomme er forurenet med nitrat, bakterier eller pesticider.

 

En ny vandforsyning kan fremskaffes ved enten at etablere en ny boring eller ved at blive tilsluttet et vandværk. Prisen herfor er ca. 30-50.000 kr. pr. ejendom.

 

Det er grundejeren selv der må betale for en fornyet vandforsyning, hvis den eksisterende vandforsyning er blevet forurenet.

 

Indhold af for meget nitrat i drikkevandet vil normalt kunne henføres til  den generelle landbrugsdrift, og for meget nitrat i drikkevand er primært resultat af tidligere tiders gødskningspraksis. Derimod skyldes forurening med bakterier og pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider normalt ikke landbrugsdrift, men utætte brønde/boringer og/eller anvendelse af totalukrudtbekæmpelsesmidler på gårdspladser m.v.