Hvor stort provenu vil en fordobling af pesticidafgiften give?

Svar på spørgsmål 46:

Ved uændret mængder vil provenuet ved en fordobling af pesticidafgiften være på 740 mio. kr., hvilket er en provenustigning på 370 mio. kr.

Med mængdeændringer og en priselasticitet på -0,75, vil en fordobling af pesticidafgiften medføre et provenu på 590 mio. kr, hvilket svarer til en provenustigning på 220 mio. kr.