Ønsker regeringen at ændre på, at det er uskyldige familier som skal betale regningen på 30-50.000 kr. for etablering af en ny vandforsyning, når private vandforsyninger forurenes med sprøjtemidler eller kvælstof, der med overvejende sandsynlighed stammer fra landbruget. Det samme spørgsmål gælder hvad angår almene vandforsyninger?

Svar på spørgsmål 47:

Der henvises til svaret på spørgsmål 45.