Hvor store udgifter har økologiske landmænd samlet og i gennemsnit pr. bedrift i udgifter til økologikontrol?

Svar på spørgsmål 49:

De økologiske landmænd har på nuværende tidspunkt ikke udgifter til kontrollen med økologisk primærproduktion ud over eget timeforbrug.

 

Med finansloven for 1997 blev gebyrer og afgifter vedrørende økologisk jordbrugsproduktion delvist afløftet. Dette skete for at lette de administrative byrder for små og mellemstore virksomheder. De resterende omkostninger ved kontrol af økologisk primærproduktion er statsfinansierede. Gebyrer vedr. kontrol af økologisk non-foodproduktion er afløftet via tilbageføring af grønne afgifter.