Hvilken afgift på fosfor er der regnet på i det faglige grundlag for VMPIII?

Svar på spørgsmål 55:

I rapport fra Fosforfokusgruppen - regulering af fosfor er der regnet på en række forskellige afgiftsmodeller for fosfor. Følgende afgiftsmodeller er analyseret:

 

  1. Afgift på mineralsk fosfor i foder
  2. Afgift på fosfor i foder
  3. Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag
  4. Afgift på fosfor i handelsgødning og i foder
  5. Balanceafgift for fosfor

Alle modeller er vurderet ud fra en afgiftssats på 4 kr./kg, hvilket for flere af modellerne udgør en overgrænse for en hensigtsmæssig afgift. Ud over de nævnte modeller er en afgift på handelsgødning og en behovsbetinget afgift vurderet, men disse er af forskellige grund fundet mindre velegnede og derfor ikke analyseret nærmere.

 

Effekten af de forskellige afgiftsmodeller er vist i følgende tabel:

 

 

Balanceafgift

Afgift på bruttotilførsel i købt foder og handelsgødning

Afgift på købt foder med og uden bundfradrag (4 gr/kg tørstof)

Afgift på tilsat mineralsk fosfor

Provenu ved uændret adfærd, mio. kr.

110

315

140

55

Provenu ved ændret adfærd, mio. kr.

80

280

115

35

Nedgang i fosforoverskuddet, tons

8.100

8.700

6.200

5.200

Tilpasningsomkostning, kr./kg

2

2,15

2,20

2,35