Hvad er effekten af at reducere fosforudledningen?

Svar på spørgsmål 56:

Der henvises til svar på spørgsmål 1-4 samt 14 og 32.