Er regeringen enig med landbruget i, at 10% normreduktionen koster landbruget 250 kr./ha (Land-brugsAvisen den 16. januar) i stedet for de 72 kr./ha, der fremgår af VMP-III arbejdsgruppernes rapport Del II, side 66?

Svar på Spørgsmål 61:

Fødevareministeriet har bedt Danmarks JordbrugsForskning og Fødevareøkonomisk Institut om at udarbejde notater herom. Disse notater findes nedenfor.


Udbytteeffekt (Danmarks JordbrugsForskning, DJF)

Omkostninger ved normreduktion (Fødevareøkonomisk Institut, FØI)