Hvordan vil regeringen skærpe kravene til udnyttelse af kvælstoffet i minkgødningen udover de allere-de vedtagne krav om gyllerender til gødningsopsamling?

Svar på spørgsmål 62:

Kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgylle er i dag 75 pct. for svinegylle, 70 pct. for kvæggylle og 65 pct. for gylle for andre husdyr.  Regeringen vil øge udnyttelseskravet til gyllen fra mink og andre pelsdyr til 70 pct. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 20.