Agter regeringen at ansøge om fortsat dispensation fra nitratdirektivet til at tilføre op til 230 kg N i husdyrgødning pr ha på kvægbrug?

Svar på spørgsmål 63:

EU Kommissionen meddelte 18. november 2002 godkendelse af den danske undtagelse efter nitratdirektivet, der tillader tilførsel af op til 230 kg N i husdyrgødning pr. ha på kvægbrug, der overholder en række skærpede driftsmæssige krav ud over de generelle miljøkrav for husdyrbrug. Kommissionens meddelelse fremgår af Kommissions Beslutning 915/2002/EU. Undtagelsen efter  Nitratdirektivet er gældende frem til 1. august 2004. Skov- og Naturstyrelsen har på vegne af miljøministeren ved brev af 8. januar 2004 ansøgt EU Kommissionen om forlængelse af den danske undtagelse. Det er Kommissionen, der beslutter om der skal fremsættes forslag til beslutning om forlængelse af den danske undtagelse. Såfremt Kommissionen fremsætter forslag til beslutning om forlængelse af undtagelsen, skal forslaget til afstemning i Nitratkomiteen under Nitratdirektivet.