Hvilke miljø målsætninger har regeringen for hhv. vandløb, søer, fjorde og åbne kystområder ved ud-gangen af 2009?

Svar på spørgsmål 69:

Se svaret på spørgsmål 68.