Hvilke modeller for tilbageførsel af P-afgiften arbejder regeringen med?

Svar på spørgsmål 71:

Der er forskellige muligheder for at tilbageføre provenuet. En af de muligheder som regeringen overvejer er en model, hvor provenuet anvendes til at sænke jordskatterne. En sådan model vil være i overensstemmelse med regeringens skattestop.