Hvad kommer kravet om at anvende fytase til nedbringning af p-udslippet til at koste landbruget?

Svar på spørgsmål 72:

Spørgsmålet forstås således, at det er knyttet til afgiftsmodellen. Her er det vigtigt at gøre klart, at der netop ikke er tale om et krav, som vi kender det fra regelstyring. I modellen forudsættes landmandens adfærd tilpasset gennem et økonomisk incitament. Det er op til landmanden selv at vælge sin produktionsstrategi. En afgift vil i sig selv gøre det driftsøkonomisk hensigtsmæssigt at erstatte mineralsk fosfor med fytase.

Afgiften er tænkt opkrævet  hos foderstofvirksomhederne, der herefter overvælter meromkostningerne til landmanden. For så vidt angår omkostningen for den enkelte husdyrproducent henvises til besvarelsen af spørgsmål 70.