Ministeren bedes kommentere artiklen på side 10 – 11 i Ingeniøren nr 8, 20/2 2004, herunder især udtalelserne fra professor Kaj Sand Jensen og Jens Chr. Tjell vedr. konklusionerne og pressemeddelelserne vedr. VMP II.

Svar på spørgsmål 77:

Regeringens udspil til VMP III har bl.a. taget udgangspunkt i DMU's og DJF's publikation Vandmiljøplan II – slutevaluering (2003) og konklusionerne heri. Påstandene fra professor Kaj Sand Jensen og Jens Chr. Tjell m.fl. vedr. indholdet i rapporterne og pressemeddelelserne behandles af UVVU.


Det vil derfor ikke være rigtigt at kommentere dem.
 
Til orientering vedlægges en artikel fra DMU og DJF, som  er bragt i Ingeniøren nr. 10.