Vil en husdyrproducent kunne placere sine efterafgrøder uden for miljøfølsomme områder i den hensigt at opnå tilskud fra vanddistriktsmyndigheden til at etablere efterafgrøder i de miljøfølsomme områder? Kan vanddistriktsmyndigheden stille krav om, at efterafgrøderne skal placeres, hvor de giver mest miljø for pengene?

Svar på spørgsmål 81:

I forbindelse med en målretning af efterafgrøder mod bedrifter, der udbringer husdyrgødning er det ikke hensigten at stille krav om at efterafgrøderne placeres i miljøfølsomme landbrugsområder. Hvorvidt vanddistriktsmyndigheden skal kunne stille krav til hvor efterafgrøderne placeres kan evt. være et perspektiv i en eventuel regionalregulering.