Vil regeringen tage initiativ til, at industrielle fjerkræ- og svineproduktioner også reelt bliver sidestillet med industrivirksomheder med hensyn til at forebygge og begrænse forureningen fra deres afkast?

Svar på spørgsmål 83:

Der henvises til svaret på spørgsmål 82.