Hvor stor er forskellen i tab af kvælstof/ha og overskud af fosfor/ha på et kvægbrug med 2,3 DE/ha sammenlignet med et økologisk kvægbrug med 1,4 DE/ha?

Svar på spørgsmål 85:

Ved balanceberegning på tilførsel med gødning, foder m.m. og fraførsel i produkter har DJF beregnet overskud af N og P på henholdsvis alle økologiske kvægbrug (gns. dyretæthed på 1,3 DE/ha) og på konventionelle kvægbrug med over 2,3 DE/ha (gns. dyretæthed på 2,7 DE/ha), se tabel.

 

De beregnede P-overskud vurderes at være let underestimerede, mens forskellen mellem de to typologier vurderes at være godt bestemt.

 

 

Økologiske kvægbrug

Konventionelle kvægbrug over 2,3 DE/ha

Gennemsnitlig dyretæthed, DE

1,3

2,7*

N-overskud, kg N/ha

86

175

P-overskud, Kg P/ha

13

24

* Det er ikke ulovligt at have 2,7 DE/ha, hvis man har tilstrækkeligt med gødningsaftaler.