Hvor meget forventes regeringens fosforudspil at reducere forbruget af fosfor i handelsgødning frem til 2009?

Svar på spørgsmål 87:

Regeringens fosforudspil i VMP 3 sigter på en samlet reduktion af fosforoverskuddet i dansk landbrug, men forholder sig ikke specifikt til en reduktion i handelsgødningsfosfor. Forbruget af handelsgødningsfosfor er gennem de seneste 30 år faldet markant fra godt 70.000 tons midt i 70'erne til 17.300 tons i år 2000. Et virkemiddel til en yderligere reduktion er en bedre fordeling af husdyrgødningens indhold af fosfor. Dette vil som konsekvens medføre en reduktion i forbruget af handelsgødningsfosfor, idet dette for de berørte områder erstattes af fosfor i husdyrgødning.

For yderligere vurderinger kan henvises til konklusionsafsnittet i rapporten fra den tekniske undergruppe vedr. fosfor, hvor der er opstillet et scenario for den samlede reduktion i fosforanvendelsen i landbruget.