I rapporten fra ”Arbejdsgruppen om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor” er anvendt en udbyttefunktion, der ikke tager hensyn til proteinindhold m.m. Ifølge den anvendte udbytte-funktion koster det derfor kun 22 kr/ha at gødske 10% under det økonomisk optimale. Kan det på den baggrund bekræftes, at den anvendte udbyttefunktion i afgiftsmodellen fører til en undervurdering af udgifterne med 50 kr/ha for korn svarende til 80 mio. kr ved en kornareal på 1,6 mio. ha som i 2001?

Svar på spørgsmål 89:

Der henvises til svar på spg. 14.
Det kan oplyses, at der ved beregning af omkostningerne ved afgifter også sker en undervurdering af omkostningerne, idet langtidseffekt og lavere proteinniveau ikke indgår.