Den 2. april 2004 blev der indgået forlig om Vandmiljøplan III (VMPIII) mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

 

Her kan du læse selve aftaleteksten.

Regeringen har udarbejdet en folder, der kort forklarer indholdet i den nye vandmiljøplan.