Projektbeskrivelse og statusrapporter for projekter under Vandmiljøplan III i henhold til Fødevareministeriets aktstykke 166 af 17. maj 2004, tiltrådt af Finansudvalget d. 26. maj 2004.

Risikoområder for fosfortab til vand

> Projektbeskrivelse

> Statusrapport (18.01.05)

> Statusrapport (10.02.06)

Fosfor i foder

> Projektbeskrivelse

> Statusrapport (17.01.05)
> Statusrapport (16.01.06)

NH3- model
> Projektbeskrivelse

> Statusrapport (19.01.05)

> Statusrapport (13.11.06)

Gylleteknologi
> Projektbeskrivelse

> Statusrapport (19.01.05)

> Statusrapport (09.02.06)

Lugt
> Projektbeskrivelse
> Bilag 1

> Statusrapport(07.01.05)

> Statusrapport Februar 2006

VMP III - forskningsprogrammet: Husdyrhold, naboer og miljø 2006-2010

> Her kan du hente anden del af VMP III - forskningsprogrammet